... biološke čistilne naprave od 50 PE do 15.000 PE

Sezam d.o.o.

Ljubljanska cesta 97 b
2327 Rače, Slovenija

t: +386 (0)2 608 20 32
e: sezam@triera.net

Čistilne naprave


Smo podjetje, ki že 20 let uspešno posluje na slovenskem trgu z napravami za čiščenje in obdelavo komunalnih in industrijskih voda. Vgradili smo že več kot 200 bioloških čistilnih naprav, ki odlično delujejo in dosegajo z rednimi meritvami zahtevane iztočne parametre.

Več, kot tretjino vgrajenih naprav za naše večje naročnike tudi upravljamo in redno vzdržujemo. Prav tako skrbimo za dehidracijo muljev na malih in velikih napravah.


Biološke čistilne naprave BIOCLERE EKOFINN

Velikosti od 50 - 2.000 PE, sistem precejalnika s pritrjeno biomaso, enostavne za vzdrževanje in upravljanje. Naprave so neobčutljive za nekonstantne dotoke in primerne za bencinske servise, hotelske in gostinske komplekse ter manjša naselja.

... več >>>

Biološko kemijske čistilne naprave REŠETILOVS

Velikosti od 1.000 do 15.000 PE, sistem MBBR, najnovejše biološke čistilne naprave s kemično stopnjo čiščenja s selekcioniranimi mikroorganizmi in encimi. Posebnost teh naprav je 5 krat manjša produkcija blata.

... več >>>

Naprave za dehidracijo blata in mikrofiltracijo vode TEKNOFANGHI

Tračne stiskalnice (preše), polžaste stiskalnice in sistemi dehidracije z vrečami so namenjeni izcejanju in zgoščanju blata, ki nastaja v čistilnih napravah. Za doseganje večje gostote se uporabljajo flokulanti.
Sistem z membrano omogoča mikrofiltracijo vode (odstranjevanje suspendiranih snovi) za doseganje boljših parametrov na iztoku.

... več >>>