... biološke čistilne naprave od 50 PE do 15.000 PE

Sezam d.o.o.

Ljubljanska cesta 97 b
2327 Rače, Slovenija

t: +386 (0)2 608 20 32
e: sezam@triera.net

Biološko kemijske čistilne naprave REŠETILOVS


Od 1.000 do 15.000 PE, sistem MBBR, najnovejše biološke čistilne naprave s kemično stopnjo čiščenja s selekcioniranimi mikroorganizmi in encimi. Posebnost teh naprav je 5 krat manjša produkcija blata.

Čistilna naprava proizvajalca REŠETILOVS je opremljena z mehansko, biološko in kemično stopnjo čiščenja (z eliminacijo dušikovih spojin, fosforja in UV sterilizacijo).

Mehanska stopnja je izvedena kot primarni usedalnik z laminarnim polnilom in konusnim dnom iz katerega se primarno blato po potrebi prečrpava v ločeni jašek ali zalogovnik za primarno blato. V mehanski stopnji se opravi mehansko čiščenje s sedimentacijo večjih delcev, ki potonejo na dno, kot primarno blato. Proces sedimentacije v primarnem usedalniku in anaerobna obdelava primarnega blata v zalogovniku za blato do stopnje mineralizacije se pospešuje z dodajanjem biopreparatov.

Biološko čiščenje z denitrifikacijo/nitrifikacijo poteka v aeracijskem bazenu, ki ima več prekatov s plavajočimi (MBBR) in fiksnimi nosilci aktivnega blata. Raznovrstni mikroorganizmi, ki ob ugodnih pogojih tvorijo na nosilcih aktivno blato, kot prevleka ali film, za hrano koristijo odpadne organske snovi in odpadno vodo na ta način čistijo. Kisik, ki je potreben za normalni razvoj v aerobnih pogojih dobijo mikroorganizmi (imenujemo jih tudi aktivno blato) iz zraka, ki se s puhalom vpihuje skozi cevne in membranske difuzorje.

Biološki proces razgradnje odpadnih organskih snovi do mineraliziranega blata je več stopenjski in se pospešuje z dodajanjem biopreparatov. Z ozirom na to, da proces deluje na popolni oksidaciji, je biološka razgradnja organskih (ogljikovih in dušikovih) snovi popolna, je produkcija mineraliziranega blata zelo majhna.

Kemična stopnja. Izločanje fosforja se izvaja z dodajanjem koagulanta v posebni prekat primarnega usedalnika. Doziranje (količina) koagulanta se prilagodi hidravlični obremenitvi naprave.
Sterilizacija očiščene odpadne vode (t.j. dodatna obdelava pred iztokom) se opravlja v enoti pred iztokom iz naprave z UV sevanjem.

Tehnično proces čiščenja odpadne vode poteka tako, da surova odpadna voda po kanalizaciji priteče v jašek z ročnimi rešetkami ali rotacijskimi grabljami s kompaktorjem (avtomatski sistem ločevanja vode in ograbkov ter izmet ograbkov v zabojnik), na katerih se zadržujejo in izločijo večji kosi. Iz tega jaška se odpadna voda preliva v naslednji jašek s potopno steno, ki funkcionira kot maščobnik in peskolov s katerega gre voda naprej v črpališče. Iz črpališča se odpadna voda s potopno črpalko prečrpava v primarni usedalnik. Tu se opravi proces sedimentacije primarnega blata, ki se ga občasno (po potrebi) s potopno črpalko prečrpa v zalogovnik za blato, ki ima preliv nazaj v jašek črpališča. Iz mehanske stopnje delno očiščena odpadna voda nadaljuje pot v aeracijski bazen v katerem se opravi biološki proces čiščenja. Iz aeracijskega bazena, ali biološkega reaktorja se že očiščena voda preliva skozi dezinfekcijsko enoto z UV sterilizacijo v iztok.