... biološke čistilne naprave od 50 PE do 15.000 PE

Sezam d.o.o.

Ljubljanska cesta 97 b
2327 Rače, Slovenija

t: +386 (0)2 608 20 32
e: sezam@triera.net

Biološke čistilne naprave BIOCLERE EKOFINN


Od 50 do 2.000 PE, sistem precejalnika s pritrjeno biomaso, enostavne za vzdrževanje in upravljanje. Naprave so neobčutljive za nekonstantne dotoke in primerna za bencinske servise, hotelske komplekse in gostinske komplekse ter manjša naselja.

Čistilne naprave BIOCLERE so mehansko-biološke čistilne naprave, v prvi vrsti namenjene čiščenju sanitarnih odpadnih voda iz posameznih dislociranih objektov, kot so stanovanjski objekti, šole, domovi, gostinski in drugi objekti ter za majhna in tudi nekoliko večja naselja.
Za take namene je v Evropi zgrajeno že preko 8.000 naprav in preko 200 v Sloveniji.

Čiščenje odpadnih voda poteka tako, da se primarno mehansko čiščenje (sedimentacija) opravi v 3-prekatni pretočni greznici, ali emšerju, biološko čiščenje pa v precejalniku z naknadnim usedalnikom. Mehansko očiščena odpadna voda, ki iz mehanske stopnje priteka v centralni del naknadnega usedalnika, se s črpalko skozi posebne difuzorje razpršuje po plastičnih nosilcih aktivnega blata. Na teh nosilcih se formira aktivno blato kot prevleka iz sestavljenih številnih mikroorganizmov. Ti mikroorganizmi za rast in razvoj potrebujejo organske snovi, ki so v odpadni vodi in jo tako čistijo.

Z ozirom na to, da aktivno blato stalno prirašča in odmira, se odmrlo blato odlušči od nosilca in se kot sekundarno blato useda v konusno dno naknadnega (sekundarnega) usedalnika. V to dno je vgrajena druga črpalka s katero se usedlo blato občasno prečrpa na začetek mehanske stopnje, kjer skupaj s primarnim blatom po določenem času delno mineralizira v anaerobnih pogojih.

Mehanska stopnja čistilne naprave je lahko izvedena kot klasična 3-prekatna pretočna greznica, ali emšer. Pretočne greznice priporočamo do 200 PE, za večje, pa tudi manjše naprave priporočamo izgradnjo emšerjev, ki imajo večji učinek čiščenja.
Zraven greznice se postavi biološka stopnja BIOCLERE, ki se sidra z jeklenimi vrvmi in napenjalci ter delno obbetonira.

Vse naprave BIOCLERE so izdelane iz dvojnega armiranega poliestrskega plašča z vmesno izolacijo. Spodnji del (naknadni usedalnik) je izveden v obliki obrnjenega prisekanega stožca, nad njim pa je ovalni cilinder v katerem so HUFO nosilci (filtri). Za distribucijo in recirkulacijo je v manjšem cilindru sredi naknadnega usedalnika vgrajena potopna črpalka, s katero se razpršuje voda po polnilu precejalnika. Za prezračevanje in po potrebi tudi ogrevanje zraka v notranjosti precejalnika je v obodnem cilindru nameščen ventilator z grelcem. Delovanje čistilne naprave se regulira z nastavitvijo avtomatskega delovanja črpalke za recirkulacijo in črpalke za odvajanje odvečnega blata v elektro-krmilni omarici, ki je na zunanji steni obodnega cilindra.

Naprave večje od 280 PE imajo dva naknadna usedalnika in ovalno nadgradnjo cilindra v katerem so HUFO nosilci (filtri). V teh napravah sta po dve recirkulacijski črpalki in dve črpalki za odvajanje sekundarnega blata v mehansko stopnjo. Vse ostalo je enako kakor pri manjših enotah z enim naknadnim usedalnikom.

V proizvodnem programu imamo tipske naprave različnih velikosti od 50 do 500 PE v eni enoti, ki jih je mogoče sestaviti v napravo srednje kapacitete do 2.000 PE in tudi več. Prednost sestavljenih naprav je v tem, da so zelo primerne za fazno gradnjo, ki jo običajno zahteva postopna izgradnja kanalskega omrežja.

Postavitev kompletnih čistilnih naprav v teren je odvisna predvsem od globine dotočnega kanala. Za dobro delovanje naprav je najbolj zaželen gravitacijski dotok, predvsem pri manjših enotah, kjer vsako prečrpavanje pomeni le bolj neugodno t.j. sunkovito doziranje na napravo. V primerih, ko se prečrpavanju ni mogoče izogniti, je zelo pomembna izbira načina prečrpavanja, ki naj bo čim bolj kontinuirano.
Pri gravitacijskem pretoku je izguba na višini skozi obe stopnji 0,25 do 0,30 m. Naprave se običajno vgrajujejo v nepovozne površine, vendar tako, da je možen dostop s komunalnim vozilom, ali traktorsko cisterno.

Vzdrževanje čistilnih naprav BIOCLERE je enostavno in ne zahteva posebej izobraženega kadra. Poraba električne energije je minimalna, ker črpalke delujejo v intervalih, stalno delajo samo puhala, ki pa imajo zelo nizko električno porabo.